Altijd de juiste prijs berekenen

Er bestaan een aantal componenten om een prijs te berekenen. Het aantal uren en de materialen die je bedenkt nodig te hebben aangevuld met bijkomende kosten.

Mensen met veel kennis en ervaring in hun vak weten vaak wel hoeveel tijd zij kwijt zijn voor een woning of een gebouw. Over de duim genomen weten zij ook de verhouding van materiaal en manuren. Een prijs kan zo worden gemaakt.

Heb je niet de beschikking over goed onderbouwde calculatie en kan je voor de klant niet verder specificeren hoe je tot je prijs bent gekomen. Desalniettemin in veel gevallen volstaat natte vingerwerk en kan je met een paar algemene omschrijvingen met een totaalprijs uit de voeten. Weet wel dat een ander misschien dat een betere onderbouwing heeft en de klant daar meer vertrouwen aanhangt.

Mooi dat je ervaring hebt, maar zorg dat je altijd een offerte kunt duiden met een begroting. Dit komt betrouwbaar over en het is dan ook direct duidelijk wat wel en wat niet hoort bij het aangenomen werk. Dit voorkomt discussies met de klant over meer en minderwerk.

 

De calculatie

De calculatie bestaat uit strekkende-, vierkante meters en posten. Op basis van het bepalen van meters, waaraan een norm zit gekoppeld (wat specifieke bewerkingen kosten per meter), is te bepalen wat de prijs voor bepaalde gebouwonderdelen c.q. -elementen zijn.

Door gebruik te maken van een calculatieprogramma zijn de opgenomen meters automatisch aan de norm te koppelen, waarbij de juiste manuren en materiaalverbruik wordt berekend om zo tot een prijs te komen, die je geheel kunt uit specificeren.

Om tot een aanneemsom te komen, zijn de totaal berekende meters met de norm, samen de eenheidsprijs maal het aantal meters de grondslag voor de aanneemsom. De bijkomende kosten, kosten die geen verbandhouden met de bewerkingen zelf, zijn toegevoegde kosten, voor wel staartkosten genoemd. Deze kosten worden additioneel toegevoegd aan de begroting en in onderdeel van de totale aanneemsom.

 

De aanneemsom

De aanneemsom is de totaalprijs wat jij denkt nodig te hebben voor het aannemen van de klus. Deze aanneemsom is opgebouwd uit de kostprijs vermeerderd met winst en risico. De norm is opgebouwd in de kostprijs van de manuren plus algemene bedrijfskosten en winst (en risico) en de benodigde materialen inclusief winst. Het totaal van de aanneemsom zit dus automatisch je winst en je risico ingebouwd.

Voordat je weet wat je winst en risico percentage is moet je weten wat je kostprijs is.

 

Kostprijs

De kostprijs van manuren en materialen is belangrijk om te weten, anders kan je ook niet weten wat je je kunt gaan verdienen. De kostprijs van de materialen is simpel. Je koopt iets in voor een bepaald bedrag en je bepaald wat je aan het product wilt verdienen. Hier bepaal je de winstmarge op wat uit eindelijk de verkoopprijs wordt.

Dit verkoopprijs van je materialen bepaal je altijd op basis van de inkoopprijs excl. BTW. Waarom “excl. BTW” wordt in dit boekje verderop uitgelegd. Let wel op dat tegenwoordig prijzen van producten transparant zijn, dus voorkom dat je klant op een of andere webshop de door jouw in rekening gebrachte verf veel goedkoper is dan wat jij doorrekend.

Hoe of hoe hoog jij die winstmarge bepaald moet je natuurlijk zelf weten, je kan ook een deel van je algemene bedrijfskosten toerekenen aan dit percentage, maar in schildersbedrijven is dit niet gebruikelijk, omdat het overgrote deel van de kostencomponent in de uren zit en een schilder over de vuist 1600 uren per jaar productief is, kan deze waarde als vast gegeven beter als uitgangspunt worden genomen om een percentage algemene kosten aan toe te wijzen.

De kostprijs op de manuren is wat lastiger. Je hebt naast de kosten per uur ook je algemene bedrijfskosten die je moet toerekenen, dit is de totale som van de algemene bedrijfskosten (zoals autogebruik, huisvesting, verzekeringen, enz.) gedeeld door het aantal productieve uren, in de regel is dat ongeveer 1600.

Je neemt de kostprijs van de uren. Dit is wat je jezelf moet betalen aan netto salaris, vermeerderd met de verplichte afdrachten en eventuele pensioenpremies en arbeidsongeschiktheidsverzekering (= bruto salaris). Dit netto salaris wat jij ontvangen moet om te kunnen leven moet minstens even hoog zijn als het bedrag wat je in loondienst zou verdienen voor hetzelfde werk. Betaal je jezelf minder, dan hou je jezelf voor de gek!

Je bruto salaris vul je dus aan met alle verplichte heffingen en eventueel pensioen en verzekering voor arbeidsongeschiktheid. Dit bij elkaar opgeteld is je netto uurtarief. Nu het berekende percentage van de algemene bedrijfskosten erbij op en je het je bruto uurtarief.

Om nu je totale uurtarief te bepalen heb je alle kosten inclusief je netto inkomen op rij en kan je de slagroom op de taart berekenen, de winst! Echter een veel gemaakte fout is dat men winst ziet als opbrengst, maar dat is een misvatting, het is tevens het afdekken van het risico, vandaar dat we altijd spreken over winst- en risico.

 

Winst en risico

Er zijn twee dingen belangrijk om te weten voor het bepalen van winst- en risico. In eerste instantie weet wat je kostprijs is, ten tweede wat de uitloop kan zijn binnen de marge van je uurtarief, je moet ervanuit gaan dat je als ondernemer altijd wat verdient, maar de klus kan ook tegenvallen!

Winst is het risico-deel. Je verdient maximaal als alles voor de wind is gegaan, minimaal als je opeens meer uren kwijt bent dan vooraf bepaald. Het is dus aan jou om te bepalen binnen welke kaders dit risico valt. Wil je makkelijk geld verdienen, dan moet je een hoger winst- en risico percentage toerekenen, wil je lager, dan weet je ook direct dat wanneer een klus tegenvalt je geen pepernoot verdient.

Uiteindelijk wil je wel je salaris kunnen betalen en je bedrijf kunnen voortzetten, dus verlies maken is uit den boze en dat doe je al snel als je een te laag uurtarief hanteert.

  

Lees hier meer over onze calculatiemodule 

 

© 2023 CannonWorks - Alle rechten voorbehouden