Meerwerk vragen is een kunst

Van meerwerk is uitsluitend sprake als je iets extra’s gaat doen wat niet oorspronkelijk in de offerte staat. Als er extra werk moet gebeuren wat duidelijk geen verband houdt met de oorspronkelijk opdracht, dan is het natuurlijk prima met je klant te overleggen.

 

Leg meerwerk vast!

Je hebt een extra opdracht om meer te doen dan dat oorspronkelijk de bedoeling was. Een extra order mooi, maar let wel op dat je geen zaken met elkaar vermengt.

Een onderhandeling kan altijd ontstaan doordat wanneer het meerwerk niet apart is aangeboden, de klant misschien wel kan denken dat je uren of materialen compenseert van je oorspronkelijke opdracht en dat de klant zich met een hoge meerwerkrekening zicht genaaid kan voelen.

Een ander veel voorkomende fout is dat je mondeling een opdracht tot meerwerk krijgt en je dit niet vastlegt, je het wel eens op je neus kan krijgen dat de klant later opeens geen thuis geeft als jij je meerwerkfactuur indient. Voorkom de discussie door ook gewoon te zorgen dat je een orderbevestiging voor het meerwerk  stuurt.

 

Zorg bij voorbaat al dat de offerte duidelijk is

Vaak ontstaan discussies over meerwerk omdat het voor de klant aanvankelijk al niet duidelijk was wat nu wel of niet binnen de werkzaamheden van de offerte valt. Een gespecificeerde offerte, zoals eerder uitgelegd, is dus essentieel om later ook meerwerk te kunnen vragen van je klant als daar sprake van mocht zijn.

Als de klant dus iets van je vraagt, draai dan niet om de hete brij heen en geef aan dat iets niet binnen de oorspronkelijke opdracht valt, ook niet als de oorspronkelijke opdracht regiewerk betreft. Wees helder en correct en motiveer duidelijk waarom iets buiten de opdracht valt. Als je dat kunt duiden, dan is het voor de klant ook duidelijk en is er geen discussie.

Als de klant alsnog de extra wens in vervulling wil laten gaan bevestig de afspraken altijd in een mail, bij voorkeur met een onderbouwing of aanvullende offerte. Zo zijn zaken helder en ervaart de klant jou ook als correct! Beide hebben uiteindelijk altijd een goed gevoel.

© 2023 CannonWorks - Alle rechten voorbehouden