Zorg ervoor dat je klanten terugkomen

Je moet altijd moeite doen om een nieuwe klant binnen te halen, ook al volg je deze tips, het komt erop neer dat de klant je eerst moet leren kennen en enthousiast is over jouw werkwijze.  Je investeert tijd en moeite om uiteindelijk geld te kunnen verdienen. Het gemakkelijkste is om dat bij je bestaande klanten te doen, dat bespaart je tijd en geld en je kan zelf de touwtjes in handen nemen.

 

Een extra contactmoment

Besef dat jouw werk ook onderhoud nodig heeft. Want als jouw werk is gedaan, dan is er altijd de mogelijkheid om ervoor te zorgen dat je werk blijft houden uit de oorspronkelijk opdracht om onderhoud te blijven verrichten. Hoe gemakkelijk is het dat als je een relatie hebt met een klant en je deze gewoon kunt benaderen voor een afspraak om terug te mogen komen om je werk te beoordelen of het nog steeds in goede staat is of om aan te geven dat er werk moet worden gedaan om je werk in topstaat te houden.

 

Latente behoefte

Je klant zal nooit weigeren wanneer jij interesse in je afgeleverde werk toont met als reden dat jij de garantie ervoor hebt gegeven wilt controleren of alles nog in goede staat is. Het gaat je uiteindelijk niet alleen om alleen werk te beoordelen, de kans is natuurlijk dan groot kom je zaken tegen waarbij je een nieuwe klus kunt aannemen. Er zitten 2 voordelen aan, in eerste instantie blijft je de relatie met de klant onderhouden en sluit je concurrentie uit. In tweede instantie kan je altijd adviseren over vervolgwerkzaamheden en vragen of je daarvan een offerte mag maken.

 

Een onderhoudsplan

Een onderhoudsplan is de mogelijkheid om vooraf in te bouwen dat je bij de klant kan terugkomen. Het komt er feitelijk op neer dat je eigen werk bijhoudt, zodat je afgeleverde werk bijhoudt en om de zoveel tijd c.q. jaar opnieuw gaat doen.

Een nadeel van een onderhoudsplan is dat je klant een lange verbintenis met je moet aangaan (onderhoudscontract) en dat meestal vooraf als een uitgave beschouwd waar niet eenvoudig een beslissing over wordt genomen. Of dat je klant bij een meerjarenonderhoudsplan (meerjaren onderhoudsbegroting) pas later een order kan geven en dat kan nalaten.

De moeilijkheid zit hem in 2 zaken; Ten eerste moet je zelf heel goed gaan bijhouden wat bij welke klant wanneer moet gebeuren en welke contactmoment je je daarvoor moet plannen. Ten tweede kan je niet in de toekomst kijken weet je nooit exact wat je aantreft, dus is dat een risico. Een veelgemaakte fout is wanneer het onderhoudswerk tegenvalt de klant er mee wordt belast met als gevolg dat deze ontevreden is.

Een meerjarenonderhoudsplan vergt een goed inzicht en adequate planning. Het is een goed middel om je klant bij je toe houden en er in de toekomst werk uit te blijven halen. Binnen CannonBill kan je uitstekende onderhoudsplannen maken zowel in begrotings- als in contractvorm.

 

Recuring omzet is het toverwoord…

Uiteindelijk is de slimste manier om gewoon met je klant een maandbedrag af te spreken, waarbij je onbeperkte garantie kunt geven op je werk. Je had de klus al eens aangenomen, dus de klant heeft al betaald voor het werk. Wat als je voor een vast laag maandbedrag de klant onbeperkte garantie geeft, jij hebt dan vaste (half)jaarlijkse contactmomenten en je hebt onbeperkt werk en inkomsten!

Een groot voordeel is dat je nooit te laat bent om iets te onderhouden en van vervolgschade en extra kosten geen sprake kan zijn. Jij bent de specialist en jij kan prima begroten wat het maandbedrag kan zijn. Je hebt binnen CannonBill de mogelijkheid om met behulp van de meerjarenonderhouds-add om met een aparte Add-on maandbedragen uit te rekenen.

Op deze wijze heb je een relatie, omzet en garantie voor jaren, wat willen jij en je klant nog meer?

 

Het allerbelangrijkste dat je klant jou en jouw bedrijf als een topper ervaart!

Want als je al deze tips hebt opgevolgd ben je een ondernemer met geweldige offertes met een hoge score, je hebt weinig discussie met je klant, je facturen zijn op tijd, je boekhouding is perfect in orde en je klanten blijven maar terugkomen, niet alleen omdat je met hun een abonnement of doorlopend onderhoud het, maar ook omdat ze jou een topper vinden en met jou zaken willen doen. Want jij hebt alles perfect voor geregeld, je bent nooit te laat en hebt altijd tijd voor de klant.

Dit is de magie van een 9+ organisatie Wij helpen je met software die je kan helpen om een 9+ organisatie te kunnen worden, want dat streven we bij CannonWorks zelf ook naar.

© 2023 CannonWorks - Alle rechten voorbehouden