Een Top offerte

....is in 1 oogopslag al duidelijk. 

Wat je tegenwoordig vaak hoort; Kan het ook op 1-A4tje? Dit bepaalt tegenwoordig wel hoe mensen informatie willen ontvangen. Tegenwoordig wordt nieuws, informatie en berichten veelvuldig op je afgeschoten en heeft iedereen wel een smartphone in zijn zak. Info over het weer, twitterberichten, een what’s-apje of een facebook bericht, oftewel veel informatie wordt tegenwoordig in kleine porties gegeven.

 

Do’s en dont’s

Daar kom je aan met een zéér uitgebreide offerte. Heb je wel eens naast een klant gezeten als deze de offerte gaat lezen? Nou, meestal kijkt hij of zij direct naar de prijs en gaat na de shock te hebben ervaren pas lezen hoe dit dan tot stand is gekomen.

Het is dan ook niet logisch te bedenken dat een prijs op de laatst pagina van een offerte moet staan, ook dan zal de klant eerst naar de laatste pagina gaan alvorens hij of zij de moeite gaat doen de rest te lezen…..

Let wel dat tegenwoordig de meeste offertes op de smartphone worden gelezen, dus hou het kort en vermeld de prijs gewoon op de voorpagina. Men leest toch wat van belang is, of je alles hebt gerekend en het duidelijk is wat de klant daarvoor krijgt.

 

Het gaat om duidelijkheid en een eerlijke prijs

Een eerlijke prijs, dat is wat jij toch wilt betalen voor iets wat jij koopt? Zorg dan dat wat de klant bij jou koopt ook voor een eerlijke prijs is. Een prijs is pas eerlijk als jij kort en duidelijk specificeert wat je daarvoor allemaal gaat leveren. De klant verwacht namelijk dat het in één oogopslag duidelijk en helder is. Specificeer je offerteregels en laat voornamelijk diverse kleinere bedragen zien, zo heeft de klant ook het gevoel dat hij een keuze heeft.

Een goed onderbouwde offerte kan uiteindelijk op de verdere pagina’s worden geduid van wat je levert. Ga niet op de stoel van de klant zitten om voor hem te bepalen wat je wilt laten zien, maar vraag de klant wat hij of zij van jou verwacht.

 

Wees transparant!

Geef precies aan wat je levert en wat het resultaat daarvan is. De kunst is alléén hoe krijg je het kort en bondig op de offerte met een duidelijke uitleg voor de klant. Of in termen van tegenwoordig te spreken, hoe krijg ik dit een leesbaar bericht of email, eventueel met bijlage voor verdere onderbouwing.

Met CannonWorks maak je duidelijke en heldere offertes, die een hoge scoringskans hebben.

Klik hier voor de videotraining hoe je met CannonWorks een Top-offerte maakt

© 2023 CannonWorks - Alle rechten voorbehouden